Umuco & Ubugeni

Umuvugo: Ni umuzimu ugenda

September-19
06:59 AM 2016

Yemwe bantu banjye
bana nduta
namwe ndora mu nduta
mundebe ndabonekewe
mbambwire munyumvire

5.ababyanga mbasige.
mwali mwiza
mwana nkunda.
natumwe kugutetesha
humura sindi bugutonganye

10.gusa ninkubuza.
iby’ukund ntiwihebe
nundakarire ndakwinginze
si ugutoteza natumwe
ninitonda nkagutondekera

15.impamvu ntumpinyure.
harya ngo ukunda
umwe ugukorakora?
akagukirigita ubwenge ukabuta
ibyo nibyo wita guteta?

20.mbwira niwowe mbaza!
Atari uw’ amatuza
ntiyagutungukaho wamutuka
ntiwata umwanya
umutuza mu mutima

25.yatuma udatuza.
harya musore
usohokana nusa ate?
ni nyir’agasura
wamataye atendera

30.usangana agasuzuguro.
umwe ugusura
buri samedi
mugasohakana ntakugore
umwe wita icyana

35.icyuki n’ayandi?
umwe rwose
uhora araritse udutsinsino
kuva abyutse
akigira kuri za watsap?

40.Ku mwambarire ye.
ushatse gushishoza
washoberwa bishoboka
kuko kwambara kwe

45.ni hafi ya ntabyo.
harya wowe
wishakira umunyamafaranga
niyo yaba afafaritse
ngo ariko adafuha

50.wamufata ukamwifubika?
rungano rwanjye
Rwanda rwejo
wihemuzwa n’ ibihita
basaza namwe basore

55.mbese ingeri zose.
mwigire hino
mbasangize iyi sano
mbasobanurire iri sobe
mbone nsubire Ku isoko

60.mwasiguriye iki gisigo.
umwe ubona agenda
yarenga ukarangara
yakwitwikurura ukibura
umwe wita ihoho

65.si muzima n’umuzimu Ugenda.
aragushuka sha!
Aragira Ngo uze
agushushanye agushoke
naguhaga yahararutswe

70.yakumvise icyanga.
icyari icyiza kizazimira
amaze kugutwerera
indwara utabara
icyo witaga amataye kizatenguka

75.sida nigusura.
itonde cyane
uriya si muzima
ni umuzimu Ugenda
ikimugenza ntakindi

80.ni ukoreka I mbaga.
agakoresha uburanga
ukamurangarira wese
akagushuka akakoreka
bwa bwiza bwawe

85.bwabundi bwose.
bukagenda nka nyomberi
bwa buranga
bukarangara bukajya
hanze kukarubanda.

90.itonde uriya ubona.
si muzima
ni umuzimu ugenda
nutitonda aragutonora
aragusogongera yisohokere

95.numusakuriza aguseke.
Mbe musore
uriya ubenga
niwe banga bambe
niwe byishimo byawe

100.nubwo umurorana iseseme.
naho uriya rwose
wirirwa urwanira
ngo nuwo mu murwa
si muzima ni umurwayi

105.arwaye ubuhemu.
biriya bibero bye
wita byiza
rwose ntabyabyo
nukubyibuha byonyine

110.wikwita mubyago.
ngo wishore mu byaha
si muzima ni umuzimu ugenda
itonde witegereze
atakuzubaza ukibaza

115.ni umuzimu ugenda.
uku si ugutukana
ni ubusizi si ukwibasira
reka nsoze nsaba
abaryamye kubyuka

120.ibi bakabyumva.
bagashaka ariko bashishoje
batazishimira mu mashuka
bagashavurira mu bishuko
bakagenda ahatagendwa

125.mu isi yimibabaro.
ugasanga ntamusaruro
nta guseka ntako
shishoza shahu
utazashoka udashishoje
130.utazahura n’umuzimu ugenda.

Umusizi Tuyisenge Olivier
tuyisengeolivier8@gmail.com

Share

Andika igitekerezo

E-mail yanyu ntaho izagaragazwa.
Ahari aka kamenyetso * ningombwa kuhuzuza